TULEVAT KOULUTUSTAPAHTUMAT

21.-25.1.2019     Ratatyövastaava (RTV)                                     Hotelli Ava, Helsinki
28.1.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Scandic, Kuopio
29.1.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Pispanranta, Tampere
29.1.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Scandic , Oulu
30.1.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Hotelli Ava, Helsinki
31.1.2019            Turvamieskoulutus ( T-mies)                          Scandic, Jyväskylä
5.2.2019              Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic, Oulu
5.2.2019              Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Ratatekninen Oppimiskeskus, Kouvola
6.-8.2.2019          Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)       Scandic, Oulu
12.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Pispanranta, Tampere
13.2. 2019           Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Hotelli AVA, Helsinki
13.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic, Kuopio
14.2.2019            Turvamieskoulutus (T-mies)                           Hotelli Ava, Helsinki
18.-22.2.2019     Ratatyövastaava (RTV)                                      Scandic, Oulu
19.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Scandic, Oulu
20.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Hotelli, Kokkola
21.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus(TURVA)            Scandic, Kuopio
24.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Pispanranta, Tampere
25.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Hotelli Ava, Helsinki
26.2.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Ratatekninen Oppimiskeskus, Kouvola
5.3.2019              Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Hotelli Ava, Helsinki
5.3.2019              Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)           Ratatekninen Oppmiskeskus, Kouvola
6.-8.3.2019          Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)       Ratatekninen Oppmiskeskus, Kouvola
12.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic, Oulu
13.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Hotelli Kokkola
13.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic, Kuopio
14.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Pispanranta, Tampere
19.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Hotelli Ava, Helsinki
20.3.2019            Turvamieskoulutus (T-mies)                            Hotelli Ava, Helsinki
20.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic, Oulu
21.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Juurakko, Ylivieska
21.3.2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic, Jyväskylä
25.-29.3.2019     Ratatyövastaava (RTV)                                      Ratatekninen Oppimiskeskus, Kouvola
1.- 3.4.2019        Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)       Hotelli Ava, Helsinki
2.4.2019             Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Pispanranta, Tampere
3.4. 2019            Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Hotelli Ava, Helsinki
4.4.2019             Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Ratatekninen Oppimiskeskus, Kouvola
8.-12.4.2019      Ratatyövastaava (RTV)                                      Hotelli Ava, Helsinki
9.4.2019             Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic, Oulu
10.4.2019           Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Hotelli Kokkola, Kokkola
16.4.2019           Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Pispanranta, Tampere
17.4.2019           Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Hotelli Ava, Helsinki
17.4.2019           Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Scandic , Kuopio
18.4.2019           Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)            Ratatekninen Oppimiskeskus, Kouvola

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN
Merja Parkkila
040 253 7702
merja.parkkila@kisco.fi

Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti, tarvittaessa myös viikonloppuisin. Ota yhteyttä ja kysy lisää, Merja Parkkila – 040 2537702

_________________________________________________________________________________

MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT

Koulutushinnat sisältävät aamukahvit sekä koulutustodistuksen.
Maksuehto on 14 päivää netto.
Viivästyskorko on 8 %.

Kurssi-ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta 3 arkivuorokautta ennen kurssin alkamista. Myöhemmin suoritetuista peruutuksista tai peruuttamattomasta koulutuksesta perimme täyden hinnan.

TIEDOKSI
Koulutushintojen lisäksi jyvitämme kouluttajan matkakustannukset koulutukseen osallistuvien kesken verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

_________________________________________________________________________________

RATATYÖTURVALLISUUSKOULUTUS (Turva)
Koulutuksen hinta: 170€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 8 oppituntia

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva) vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella Liikenneviraston tilaamissa radanpidon töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Liikenneviraston luvan.

Koulutuksen avulla henkilö saa perustiedot turvallisesta toiminnasta rautatieympäristössä niin, että hän tuntee asiaan liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumisen ja työskentelyn säännöt ja tuntee rautatieympäristön vaarat.

Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Rataturva-pätevyys, joka on voimassa viisi vuotta päättymisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

TURVAMIESKOULUTUS (T-mies) 
Koulutuksen hinta: 170€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 8 oppituntia

Turvamieskoulutus (T-mies) vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat valtion rataverkolla turvamiestehtävissä ja tieliikenteen ohjaajina tasoristeyksissä.

Turvamiehen tehtävänä on varoittaa työkoneita ja henkilöitä lähestyvästä rautatieliikenteestä varmistaen, ettei rautatieliikenne aiheuta vaaraa heille eivätkä toisaalta raiteen lähellä työskentelevät työkoneet tai työntekijät vaaranna rautatieliikennettä. Tasoristeyksissä tieliikenteen ohjaajana toimiva turvamies varmistaa, että tieliikenne pysäytetään tarvittaessa. Tarkemmin turvamiehen tehtävät ja toimintatavat on Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO).

Koulutuksen avulla henkilö saa riittävät tiedot toimimiseen turvamiestehtävissä niin, että hän tuntee toimintaan liittyvät ohjeet, turvamiehen tehtävät, niiden rajoitteet, tarvittavat varusteet sekä liityntäpinnan muihin työmuotoihin.

Turvamieskoulutuksen peruskoulutusvaatimuksena on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) ja tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys tai Tieturva 2 -pätevyys. Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen koulutukseen menoa.

RATATYÖVASTAAVAN KOULUTUS (RTV) 
Koulutuksen hinta: 1390€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 40 oppituntia

Rataverkolla tehtävien ratatöiden turvallisuudesta vastaa Ratatyöstä vastaava (RTV). Ratatyöstä vastaavan tehtävä katsotaan ns. liikenneturvallisuustehtäväksi, ja koulutuksen vaatimukset asettaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Näiden vaatimusten lisäksi Liikennevirasto on asettanut omia lisävaatimuksiaan valtion rataverkolla toimimiseen.

Ratatyöstä vastaavalta vaaditaan Trafin määrittämän koulutuksen lisäksi Liikenneviraston asettama lisäkoulutus sekä suoritettu Turva-pätevyys.

Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen kuin henkilö voi toimia ratatyöstä vastaavana.

Ratatyöstä vastaavaa koskee myös terveydentilavaatimus, joka perustuu Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräykseen ”Terveydentilavaatimukset ja terveystarkastukset (TEV)”

RATATYÖVASTAAVAN KERTAUSKOULUTUS (RTVk)
Koulutuksen hinta: 170€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 8 oppituntia

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus on suoritettava vuosittain ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi. Kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) sekä mahdollisen Turvamiespätevyyden (T-mies).

PERUSTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSTÄ (PERA)
Koulutuksen hinta: 750€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 24 oppituntia

PERA-koulutus toimii myös valtion rataverkon suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien ratateknisenä peruskoulutuksena. Koulutus vaaditaan kaikilta ensimmäistä kertaa suunnattuun pätevyyskoulutukseen osallistuvilta.

Suunnattuja pätevyyskoulutuksia ovat:
– Kaikki radanpidon työpätevyydet
– Ratatyövastaavan pätevyys
– Turvamiespätevyys
– Liikenneohjaajan ja ratapihaliikenneohjaajan pätevyys

Koulutusta ei vaadita, mikäli henkilöllä on vähintään yksi voimassa oleva radanpidon turvallisuus- tai työpätevyys (pois lukien Turva tai T-mies), tällaisten henkilöiden tulee kuitenkin suorittaa Eerokissa koulutusalueen kirjallinen koe hyväksytysti, osaamisen varmistamiseksi. Mikäli koesuoritus hylätään, on osallistuttava Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutukseen.

PERA-koulutuksen peruskoulutusvaatimuksena on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).

PÄÄLLYSRAKENNEKOULUTUS
Koulutuksen hinta: 1590€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 40 oppituntia

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia radan päällysrakennetöistä vastaavana. Tehtävät, joissa edellytetään Päällysrakennepätevyyttä:
– Radan päällysrakennetöistä vastaaminen
– Radan päällysrakenteen liikennekelpoisuuden arviointi, tarkastaminen ja hyväksyminen rakennus-, asennus- tai huoltotyön jälkeen käyttöön otettavaksi.

Ennen koulutukseen ilmoittautumista on oppilaan ja hänen työnantajansa on varmistettava, että oppilas täyttää koulutusohjelmakohtaiset kelpoisuusvaatimukset:
– Tehtävään soveltuva teknisen alan koulutus (ammattitutkintoa ylempi tutkinto).
– Vähintään kahden vuoden monipuolinen ratatyökokemus ja ohjattua harjoittelua päällysrakennetöissä. Henkilöllä, jolla ei ole edellä mainittua peruskoulutusta, on oltava vähintään viiden vuoden monipuolinen ratatyökokemus ja ohjattua harjoittelua päällysrakennetöissä.
– Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
– Työturvallisuuskortti

RUMA-JÄRJESTELMÄN KOULUTUS
Koulutuksen hinta: 100€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 4 oppituntia

RUMA-järjestelmää tulee käyttää Liikenneviraston rautatieliikenteenohjauksen lupaa vaativissa ratatöissä 12.6.2018 alkaen. Koulutus on suunnattu erityisesti Ratatyöstä vastaaville.

RUMA-järjestelmän tavoitteena on parantaa ratatöiden turvallisuutta ratatyöryhmien paikantamisella sekä digitalisoimalla nykyisiä paperilomakkeita (kuten Rt-ilmoitus ja Lr-ilmoitus), jolloin liikenneohjaajalla ja ratatyöstä vastaavalla on aina samat tiedot käytettävissä ratatyöstä.

Pyydä tarvittaessa erillinen tarjous räätälöidystä koulutuksesta yrityksellesi. RUMA-koulutuksen voi esimerkiksi lisätä toisen radanpidon koulutuksen yhteyteen.

_________________________________________________________________________________